Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje nuo 40 eur 

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tinklapio valdytojas UAB "Demaris", Prekybos partneris ir pardavėjas Society Textile (toliau - Pardavėjas) internetinė parduotuvė (toliau - Parduotuvė) veikia pagal Pardavėjo prekių pardavimo ir pirkimo taisykles (toliau - Taisyklės).

1.2. Prieš užsiregistruodamas pirkėjas turi perskaityti Taisykles ir sutikti su jomis pažymėdamas žymimąjį langelį

1.3. Užsiregistravęs ir pateikęs užsakymą vartotojas tampa parduotuvės klientu (toliau - klientas) ir įgyja teisę

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti Kliento teises arba atšaukti registraciją, jei Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti, taisyti ar papildyti Bendrąsias taisykles, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui. Naujos Bendrosios sąlygos įsigalioja nuo jų įvedimo Parduotuvėje dienos. Pirkėjo užsakymams, pateiktiems iki Bendrųjų sąlygų pakeitimo, taikomos užsakymo pateikimo metu galiojančios Bendrosios sąlygos.

1.6. Pardavėjas neatsako ir neatlygina Pirkėjui jokios žalos, kurią Pirkėjas patyrė dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė Taisyklėse nustatytų sąlygų.

2. Jūsų asmens duomenys

2.1. Klientas gali užsiregistruoti Pardavėjo interneto svetainėje (www.savashome.lt), registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Pirkėjo registracija bus automatiškai patvirtinta ir nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas el. laiškas su Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys naudojami Kliento tapatybei nustatyti užsakant Prekes ir pristatant užsakytas Prekes.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prieigos prie parduotuvės duomenis ir neperduoti jų tretiesiems asmenims. Už bet kokį šios VTS nuostatos pažeidimą atsako tik Klientas. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui sužinojęs, kad jo prieigos duomenys buvo perduoti. Pardavėjas užblokuos kliento prieigą, kai klientas apie tai praneš. Dėl kliento registracijos atnaujinimo šalys susitaria atskirai.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, kurie teikia pristatymo ir paslaugų, susijusių su Kliento užsakymu, paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, jei to reikalauja kompetentinga institucija Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais arba gavus kitą raštišką Kliento sutikimą.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutartis

3.1 Pirkėjai prekes įsigyja elektroninėje parduotuvėje, užsakydami el. paštu ar telefonu) pagal LR Civilinio kodekso 6.228 (7) str.

3.2. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas Pirkėjui pateikiant užsakymą, Pirkėjui susipažinus ir sutikus su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, laikomas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu. Nuo šio momento Klientas privalo sumokėti ir gauti užsakytas prekes už tuo metu nustatytą kainą.

3.3. Sutartis laikoma įvykdyta, kai klientas sumoka už prekes ir jas gauna.

3.4. Priedai, t. y. patvirtinti užsakymai, kuriuos Klientas gauna elektroniniu paštu ir kuriuose pateikiama juose nurodyta informacija, yra šios sutarties dalis.

3.5. Jei viena iš sutarties šalių atšaukia užsakymą arba klientas teisėtai reikalauja grąžinti visą (dalį) už prekes sumokėtą sumą mainais į tokios pat tinkamos kokybės prekes. nutrauks sutartį. prekių trūkumų kompensavimas per protingą terminą arba trūkumų šalinimo išlaidos, jei trūkumus šalina pats klientas arba trečioji šalis; 3.5. Su kiekvienu užsakymu sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

3.6 Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, atšaukti užsakymą) per 14 dienų (CK 6.228 (10) str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis. Pasinaudojus sutarties atsisakymo teise sumokėti pinigai, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas, jam turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. Pardavėjas gali negrąžinti pinigų, kol negaus prekės arba jam bus pateiktas įrodymas, kad prekė išsiųsta.

3.7 Vartotojų teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 1 d. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

4. Mokėjimo tvarka

4.1 Parduotuvėje nurodytos kainos jau yra galutinės. Tai reiškia, kad į jas jau yra įskaičiuotas teisės aktais nustatytas 21 % PVM.

4.2. Už užsakytas Prekes Pirkėjas iš anksto sumoka per PaySera.lt sistemą. Tai patikima, saugi ir greita internetinė mokėjimo sistema. PaySera.lt paslaugos vartotojai yra apsaugoti nuo duomenų vagystės ar praradimo, nes operacijų saugumui užtikrinti naudojamos naujausios informacinės technologijos. Daugiau apie mokėjimo būdus sužinosite čia.

4.3. Sąskaitos faktūros bus siunčiamos tik elektroniniu būdu užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją, reikalingą visiškam apmokėjimui už užsakytas prekes, tačiau neatsako už netinkamas banko paslaugas ir dėl to patirtus nuostolius. Pardavėjas taip pat neatsako už bet kokias kliento padarytas klaidas kuriant ir vykdant užsakymus (pavyzdžiui, klaidingai įrašytus sąskaitos numerius, neteisingus užsakymo kodus ir t. t.) ir dėl to patirtus nuostolius.

5. Pristatymo sąlygos

5.1. Užsakymams, kurių vertė didesnė nei 80 EUR, pristatymas yra nemokamas. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas rasite čia.

5.2. Transportavimo mokestis mokamas tik tuo atveju, jei klientas pristato prekes į Kuršių neriją.

5.3. Užsakymai priimami kiekvieną dieną, tačiau tik darbo dienomis.

6. Produkto garantija

6.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka įprastus tokioms Prekėms keliamus kokybės reikalavimus. Bendrosios kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės charakteristikos yra išsamiai aprašytos prie kiekvienos Prekės pridedamame Prekės aprašyme.

6.2. Parduotuvėje parduodamų prekių spalvos gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl vaizdų, perduodamų kliento naudojamomis ryšio priemonėmis, savybių. Be to, pačios pakuotės išvaizda gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama svetainėje.

6.3. Pardavėjas neatsako už prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas arba asmuo, kuriam Klientas patikėjo prekes, naudoja prekes ne pagal įprastą paskirtį. Prekes, neatitinkančias instrukcijose nustatytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimą, sandėliavimą, naudojimą ir (arba) saugojimą reglamentuojančius teisės aktus, patyrė matomų defektų ar kitų išorinių Prekių pakuotės trūkumų. arba jei toks Prekių kokybės pablogėjimas atsirado dėl Kliento ar kito asmens, kuriam Klientas pardavė Prekes, elgesio.

6.4. ES teisės aktais mūsų produkcijai suteikiama 2 metų garantija.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Grąžinant nekokybišką prekę, siuntimo išlaidas apmoka klientas. Pardavėjas padengs grąžinamos nekokybiškos pakuotės siuntimo išlaidas.

7.2. Pardavėjas priima Prekes iš Kliento, jeigu: Prekės yra nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos ir nesugadintos Kliento, jos pateiktos originalioje, tvarkingoje ir švarioje pakuotėje, jos grąžinamos visos, o Klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

7.3. Prekės nekeičiamos, defektai nepašalinami ir pinigai negrąžinami, jei Prekių defektai atsirado dėl to, kad Klientas pažeidė naudojimo ar saugojimo taisykles.

7.4. Grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Kokybiškos prekės grąžinimo atveju, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

7.5. Jei grąžinami produktai neatitinka mūsų grąžinimo reikalavimų ir nėra priimami, juos saugosime 14 darbo dienų.

8. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas turi teisę: įsigyti Parduotuvėje parduodamas Prekes už Taisyklėse nurodytą kainą, atsisakyti ryšio priemonėmis sudarytos Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo dienos, jeigu Prekės nebuvo sugadintos ar iš esmės nepakeitė savo išvaizdos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl Prekių, pagamintų pagal individualų Pirkėjo užsakymą;

8.2. Pirkėjas įsipareigoja: laikytis šiose Taisyklėse išdėstytų nuostatų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus, sumokėti už įsigytas Prekes Taisyklėse nustatyta tvarka, o pasikeitus registracijos formoje pateiktiems asmens duomenims, nedelsiant juos atnaujinti, susipažinti su Parduotuvės taisyklėmis.

8.3. Pardavėjas turi teisę: bet kuriuo metu sustabdyti Parduotuvės veiklą; keisti, atnaujinti ir koreguoti Taisykles ir sąlygas. keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis be išankstinio įspėjimo, jei Klientas sąmoningai elgiasi žalingai Parduotuvei ar Pardavėjui; anuliuoti Kliento užsakymą, jei Klientas vėluoja sumokėti už užsakytas Prekes arba užsakymas yra netikslus ar neteisingas.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja: parduoti Prekes ir išduoti Pirkėjui, sumokėjusiam už Prekes teisės aktų nustatyta tvarka, jų pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; parduoti Prekes kartu su užsakytų Prekių pristatymu Taisyklėse nustatytomis sąlygomis; suteikti Pirkėjui būtiną, teisingą ir išsamią informaciją valstybine kalba apie parduodamas Prekes; sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuvės paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

8.5. Klientas atsako už savo pateiktų asmens duomenų teisingumą, taip pat už savo prisijungimo duomenų apsaugą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims.

8.6. Klientas atsako už savo veiksmus internetinėje parduotuvėje.

8.7. Pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl to, kad Klientas neskaitė šių Bendrųjų sąlygų, net jei Klientui buvo suteikta galimybė su jomis susipažinti.

8.8. Pardavėjas neatsako už kitų trečiųjų šalių Parduotuvėje patalpintų skelbimų ir juose pateiktos informacijos tikslumą.

8.9. Šalys susitaria, kad jei kuri nors iš šalių yra atsakinga, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Kitos sąlygos

9.1. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti Parduotuvėje esančią informaciją be raštiško parduotuvės leidimo.

9.2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir šių Taisyklių reglamentuojamiems santykiams taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.3. Šalys įsipareigoja ginčus, susijusius su Taisyklių įgyvendinimu, spręsti derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme.

9.4. Nurodytos kainos taikomos tik internetinėje parduotuvėje.

9.5. Sąskaitos faktūros reikalavimai gali būti pakeisti per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Sąskaitos faktūros duomenys nebebus tvarkomi.

9.6 Sąskaitos faktūros Klientui siunčiamos užsakyme nurodytu el. pašto adresu.

 

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Savashome LT

SAVASHOME puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo Politika.